Java

Cách đọc đối tượng (Object) từ file trong Java

Trong bài viết trước, bạn đã biết cách ghi đối tượng vào file trong Java. Vậy trong bài này, bạn sẽ phải hiểu được cách đọc đối tượng (Object) từ file đã được ghi dữ liệu.

Để thực hiện việc đọc dữ liệu đối tượng từ file, bạn cần dùng ObjectInputStream để đọc nội dung từ file và chuyển những dữ liệu đó sang đối tượng.

1. Object

Class DiemThi mà chúng ta đã định nghĩa trong bài ghi file

2. Đọc đối tượng (Object) từ file

Đọc file “C:\\data\\diemthi.bin” đã tạo trong bài trước và chuyển dữ liệu sang đối tượng sau đó in ra.

Kết quả

Tham khảo

  1. ObjectOutputStream JavaDoc
  2. Java Object Serialization

Bình luận Facebook

Bình luận

avatar
  Subscribe  
Thông báo khi có
Lập trình Android với Kotlin: Ứng dụng máy tính đơn giản
Tạo project ứng dụng HelloWorld với Kotlin trên Android Studio
Tài liệu, giáo trình học Android, Web với ngôn ngữ lập trình Kotlin
Kotlin trở thành ngôn ngữ chính thức để lập trình Android
Bạn hay gặp lỗi với Tomcat ServerXem cách fix
+