Java

Cách ghi file trong Java sử dụng FileOutputStream

Trong Java, FileOutputStream là class thuộc luồng bytes (bytes stream) được sử dụng để xử lý dữ liệu nhị phân. Để ghi dữ liệu vào file, bạn phải chuyển dữ liệu sang byte rồi mới lưu vào file.

Ví dụ ghi file trong Java sử dụng FileOutputStream

Trong Java 7, bạn có thể sử dụng cấu trúc lệnh “try resource close” để xử lý ngắn gọn hơn

Tham khảo

  1. FileOutputStream Java Doc
  2. Cấu trúc lệnh try-with-resources

Bình luận Facebook

Bình luận

avatar
  Subscribe  
Thông báo khi có
Lập trình Android với Kotlin: Ứng dụng máy tính đơn giản
Tạo project ứng dụng HelloWorld với Kotlin trên Android Studio
Tài liệu, giáo trình học Android, Web với ngôn ngữ lập trình Kotlin
Kotlin trở thành ngôn ngữ chính thức để lập trình Android
Bạn hay gặp lỗi với Tomcat ServerXem cách fix
+