Các bài viết với từ khóa: read file

Ghi thêm đối tượng (Object) vào file trong Java

Trong những bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu cách đọc đối tượng từ file, cách ghi đối tượng vào file trong Java. Khi ghi đối tượng vào file theo cách ở bài trước, chúng ta chỉ được phép ghi 1 và chỉ 1 đối tượng vào file mà thôi. Nếu muốn ghi nhiều…

Cách đọc đối tượng (Object) từ file trong Java

Trong bài viết trước, bạn đã biết cách ghi đối tượng vào file trong Java. Vậy trong bài này, bạn sẽ phải hiểu được cách đọc đối tượng (Object) từ file đã được ghi dữ liệu. Để thực hiện việc đọc dữ liệu đối tượng từ file, bạn cần dùng ObjectInputStream để đọc nội dung từ…

Cách đọc file trong Java sử dụng Scanner

Ở những bài viết trước, tôi đã hướng dẫn các bạn đọc file trong Java sử dụng BufferedInputStream và BufferedReader. Sử dụng BufferedReader là lựa chọn tốt, tốt hơn việc sử dụng BufferedInputStream khi đọc một file, đặc biệt file đó ở dạng Unicode. Trong bài này, tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn cách đọc file trong Java…

Cách đọc file trong Java sử dụng BufferedInputStream

Để đọc file trong Java bạn có rất nhiều cách để lựa chọn. Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng luồng byte để đọc dữ liệu dưới dạng nhị phân. (luồng byte thường sử dụng để đọc dữ liệu kiểu nguyên thủy và kiểu dữ liệu đối tượng) Hai class đại…

Cách đọc file trong Java sử dụng BufferedReader

Bạn có nhiều lựa chọn về cách đọc file trong Java tuy nhiên trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách hay sử dụng nhất để đọc một file. Đó là sử dụng java.io.BufferedReader. BufferedReader là class được xây dựng trong cấu trúc các class xuất nhập dữ liệu theo luồng ký tự…