Cách đọc đối tượng (Object) từ file trong Java

Cách đọc đối tượng (Object) từ file trong Java

Trong bài viết trước, bạn đã biết cách ghi đối tượng vào file trong Java. Vậy trong bài này, bạn sẽ phải hiểu được cách đọc đối tượng (Object) từ file đã được ghi dữ liệu. Để thực hiện việc đọc dữ liệu đối tượng từ file, bạn cần dùng ObjectInputStream để đọc nội dung từ […]

Continue reading


Cách đọc file trong Java sử dụng Scanner

Cách đọc file trong Java sử dụng Scanner

Ở những bài viết trước, tôi đã hướng dẫn các bạn đọc file trong Java sử dụng BufferedInputStream và BufferedReader. Sử dụng BufferedReader là lựa chọn tốt, tốt hơn việc sử dụng BufferedInputStream khi đọc một file, đặc biệt file đó ở dạng Unicode. Trong bài này, tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn cách đọc file trong Java […]

Continue reading