Các bài viết với từ khóa: Java IO

Ghi thêm đối tượng (Object) vào file trong Java

Trong những bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu cách đọc đối tượng từ file, cách ghi đối tượng vào file trong Java. Khi ghi đối tượng vào file theo cách ở bài trước, chúng ta chỉ được phép ghi 1 và chỉ 1 đối tượng vào file mà thôi. Nếu muốn ghi nhiều…

Cách đọc đối tượng (Object) từ file trong Java

Trong bài viết trước, bạn đã biết cách ghi đối tượng vào file trong Java. Vậy trong bài này, bạn sẽ phải hiểu được cách đọc đối tượng (Object) từ file đã được ghi dữ liệu. Để thực hiện việc đọc dữ liệu đối tượng từ file, bạn cần dùng ObjectInputStream để đọc nội dung từ…

Ghi đối tượng (Object) vào file trong Java

Bạn đã biết ghi dữ liệu vào file dưới dạng text, có thể mở file ra xem bởi các text editor như notepad, notepad++, sublime text,…Nhưng có điều bạn hay thao tác với dữ liệu đối tượng, muốn lưu trữ lại dữ liệu của các đối tượng để lần sau đọc và sử dụng mà…

Lấy địa chỉ nơi lưu file tạm trong Java

Khi bạn tạo file tạm trong Java, bạn biết nó được lưu ở đâu trong ổ đĩa máy tính chứ? Chưa biết thì giờ biết bạn nhé. Để lấy địa chỉ nơi lưu file tạm trong Java, đơn giản bạn chỉ cần dùng phương thức getAbsolutePath() của lớp File. Ví dụ lấy địa chỉ nơi…

Cách ghi dữ liệu vào file tạm (temporary file) trong Java

Nếu bạn chưa biết cách tạo file tạm trong Java, bạn có thể tham khảo bài viết: Cách tạo file tạm trong Java rồi hãy tiếp tục với cách ghi dữ liệu vào file tạm nhé. Thực ra, cách ghi file tạm không khác gì với cách ghi file thông thường, bạn có thể áp…

Cách xóa file tạm (temporary file) trong Java

Bạn đã biết cách tạo file tạm trong Java chưa? Mình đã có hướng dẫn kèm theo định nghĩa file tạm là gì rồi. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn bạn cách xóa file tạm (temporary file) trong Java. File tạm là file tạm thời dùng để lưu các dữ liệu ít quan trọng,…

Cách tạo file tạm (temporary file) trong Java

Để tạo file tạm (temporary file) trong Java, bạn có thể dùng phương thức createTempFile() của lớp File. [alert-note] File tạm là gì? File tạm là file được tạo ra tạm thời bởi các chương trình, ứng dụng,…trên các thiết bị (các thiết bị này có khả năng lưu file) để lưu trữ dữ liệu tạm thời,…

Cách gán nội dung file vào biến trong Java

Khi nói đến đọc file trong Java thì mọi người nghĩ ngay việc dùng BufferedReader, BufferedInputStream hoặc Scanner. Rồi nếu đặt ra bài toán là đọc nội dung hay gán nội dung file vào biến thì mọi người vẫn sử dụng các cách đọc file kia sau đó cộng chuỗi lại theo dòng (đọc xong một…

Chuyển String thành InputStream trong Java

Dưới đây là ví dụ đơn giản chuyển String thành InputStream trong Java. Sau khi chuyển xong sẽ dùng BufferedReader để đọc và hiển thị dữ liệu từ InputStream. Ví dụ chuyển String thành InputStream package com.ngockhuong; import java.io.BufferedReader; import java.io.ByteArrayInputStream; import java.io.IOException; import java.io.InputStream; import java.io.InputStreamReader; public class StringToInputStreamExample { public static void main(String[] args)…

Chuyển InputStream thành String trong Java

Trong Java, để chuyển InputStream thành String bạn có thể kết hợp sử dụng BufferedReader và InputStreamReader Ví dụ chuyển InputStream thành String package com.ngockhuong; import java.io.BufferedReader; import java.io.ByteArrayInputStream; import java.io.IOException; import java.io.InputStream; import java.io.InputStreamReader; public class InputStreamToStringExample { public static void main(String[] args) throws IOException { // khởi tạo đối tượng InputStream InputStream is =…

Java I/O Tutorials

Tổng hợp những kiến thức cần thiết về nhập, xuất dữ liệu, file, thư mục,.. trong Java. Java I/O Tutorials sẽ luôn cập nhập những kiến thức, bài viết mới nhất. Bạn có thể bookmark tutorial này để xem lại khi cần nhé. Chúc bạn học tốt Java I/O 🙂 File Danh sách bài viết…

Cách nhập dữ liệu từ bàn phím (đọc dữ liệu từ console) trong Java

Trong Java, có 3 cách để nhập dữ liệu từ bàn phím (đọc dữ liệu từ console): Dùng BufferedReader + InputStreamReader (Những phiên bản Java cũ) Dùng Scanner (JDK 1.5) System.console (JDK 1.6) 1. Nhập dữ liệu sử dụng BufferedReader + InputStreamReader Đây là cách truyền thống được dùng từ thời JDK 1.4 trở về trước…