Các bài viết với từ khóa: temporary file

Lấy địa chỉ nơi lưu file tạm trong Java

Khi bạn tạo file tạm trong Java, bạn biết nó được lưu ở đâu trong ổ đĩa máy tính chứ? Chưa biết thì giờ biết bạn nhé. Để lấy địa chỉ nơi lưu file tạm trong Java, đơn giản bạn chỉ cần dùng phương thức getAbsolutePath() của lớp File. Ví dụ lấy địa chỉ nơi…

Cách ghi dữ liệu vào file tạm (temporary file) trong Java

Nếu bạn chưa biết cách tạo file tạm trong Java, bạn có thể tham khảo bài viết: Cách tạo file tạm trong Java rồi hãy tiếp tục với cách ghi dữ liệu vào file tạm nhé. Thực ra, cách ghi file tạm không khác gì với cách ghi file thông thường, bạn có thể áp…

Cách xóa file tạm (temporary file) trong Java

Bạn đã biết cách tạo file tạm trong Java chưa? Mình đã có hướng dẫn kèm theo định nghĩa file tạm là gì rồi. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn bạn cách xóa file tạm (temporary file) trong Java. File tạm là file tạm thời dùng để lưu các dữ liệu ít quan trọng,…

Cách tạo file tạm (temporary file) trong Java

Để tạo file tạm (temporary file) trong Java, bạn có thể dùng phương thức createTempFile() của lớp File. [alert-note] File tạm là gì? File tạm là file được tạo ra tạm thời bởi các chương trình, ứng dụng,…trên các thiết bị (các thiết bị này có khả năng lưu file) để lưu trữ dữ liệu tạm thời,…