Các bài viết với từ khóa: copy directory

Cách copy thư mục trong Java

Khi copy một thư mục sang một thư mục khác, không đơn thuần bạn chỉ copy mỗi thư mục rỗng không thôi mà phải copy thư mục đó kèm theo các thư mục con, các file có chứa trong thư mục đó nếu có. Muốn thực hiện được chúng ta phải sử dụng phương pháp…