Các bài viết với từ khóa: design pattern

Vài phút hiểu về Java Singleton Pattern

Java Singleton Pattern là gì thế? Liệu rằng vài phút có hiểu hết được Java Singleton Pattern? Nó có nhiều lắm không? Những câu hỏi này mình sẽ giải đáp cho các bạn khi đọc hết những nội dung bên dưới nhé :))) Trả lời cho câu hỏi Java Singleton Pattern là gì? Singleton Pattern…

Tìm hiểu mô hình MVC (Model – View – Controller) khi lập trình web với Java

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu sơ qua về mô hình MVC (Model – View – Controller) trong thiết kế ứng dụng Java nói chung và trong lập trình web với Java nói riêng. Những hướng dẫn ở đây chỉ mang tính định hướng để các bạn biết về mô hình MVC, nó…