Các bài viết với từ khóa: HelloWorld

Tạo project ứng dụng HelloWorld với Kotlin trên Android Studio

Như mình đã giới thiệu trước đó, Kotlin sẽ trở thành ngôn ngữ lập trình Android chính thức và được hỗ trợ đầy đủ từ các phiên bản Android Studio 3.x trở đi. Hỗ trợ đầy đủ ở đây là gì? Bạn đã từng tạo Android Project với Java trên Android Studio và lập trình…

HelloWorld trong Java – xem một lần trong đời bạn nhé

HelloWorld là một ví dụ kinh điển mà bạn sẽ phải xem qua một lần trong đời khi muốn học ngôn ngữ nào đó. Ngôn ngữ ở đây là ngôn ngữ lập trình nhá, không phải tiếng Anh, Pháp, Mỹ đâu 🙂 Trong Java thì như thế này /* Tên file: HelloWorld.java Tác giả: ngockhuong.com…