Các bài viết với từ khóa: Scanner

Xử lý trôi lệnh khi dùng Scanner nhập dữ liệu trong Java

Bạn đang viết một chương trình cho phép nhập dữ liệu từ bàn phím? Bạn sử dụng Scanner để nhập dữ liệu? Vậy bạn có hay gặp lỗi không nhập được dữ liệu mà chưa rõ nguyên nhân. Rất có thể chương trình đã rơi vào tình trạng trôi lệnh mà nhiều người khác (cả…