Java

Cách đọc file trong Java sử dụng BufferedReader

Bạn có nhiều lựa chọn về cách đọc file trong Java tuy nhiên trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách hay sử dụng nhất để đọc một file. Đó là sử dụng java.io.BufferedReader.

BufferedReader là class được xây dựng trong cấu trúc các class xuất nhập dữ liệu theo luồng ký tự (Character) mà Reader là class cha. Luồng ký tự này có thể đọc và lưu trữ được dữ liệu Unicode mà luồng ký tự (đại diện là InputStream) không thể thực hiện cho dù nó là một luồng xử lý dữ liệu mạnh mẽ.

Cách đọc file trong Java sử dụng BufferedReader

BufferedReader trong cấu trúc các class nhập xuất dữ liệu

1. Cách đọc file sử dụng BufferedReader

2. Tự động hóa trong JDK 7

Sử dụng cấu trúc lệnh try-with-resources để đóng tự động đối tượng từ lớp BufferedReader sau khi sử dụng xong.

Tham khảo

Bình luận Facebook

Bình luận

avatar
  Subscribe  
Thông báo khi có
Lập trình Android với Kotlin: Ứng dụng máy tính đơn giản
Tạo project ứng dụng HelloWorld với Kotlin trên Android Studio
Tài liệu, giáo trình học Android, Web với ngôn ngữ lập trình Kotlin
Kotlin trở thành ngôn ngữ chính thức để lập trình Android
Bạn hay gặp lỗi với Tomcat ServerXem cách fix
+