Java

Chuyển Date thành Timestamp và Timestamp thành Date trong Java

Có đôi lúc với những yêu cầu gay gắt của khách hàng hay đơn giản là bài tập hoóc búa của một ông thầy nào đó cho bạn: Chuyển Date thành Timestamp và Timestamp thành Date trong Java

Date ở đây là class thuộc gói java.util (java.util.Date)

Timestamp là class thuộc gói java.sql (java.sql.Timestamp)

Tại sao phải rắc rối như vậy? Đơn giản là lập trình mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra, hình tròn có khi không còn tròn nữa đó chứ 🙂

Giỡn vậy thôi, sở dĩ có khi bạn gặp trường hợp này là vì MySQL và một số Hệ quản trị CSDL khác có một kiểu dữ liệu là Timestamp, muốn insert được dữ liệu vào CSDL cho các trường có kiểu dữ liệu này thì trong Java bạn cũng phải khai báo kiểu dữ liệu Timestamp cho các dữ liệu đó. Mà mặt khác, việc thao tác với dữ liệu kiểu Date dễ dàng hơn nhiều so với Timestamp nên nhiều lúc đang làm việc với Date nhưng lại chuyển về Timestamp và ngược lại.

Ví dụ Chuyển Date thành Timestamp và Timestamp thành Date

Kết quả

Bình luận Facebook

Bình luận

Hãy là người đầu tiên bình luận bạn nhé :)

avatar
  Subscribe  
Thông báo khi có
Lập trình Android với Kotlin: Ứng dụng máy tính đơn giản
Tạo project ứng dụng HelloWorld với Kotlin trên Android Studio
Tài liệu, giáo trình học Android, Web với ngôn ngữ lập trình Kotlin
Kotlin trở thành ngôn ngữ chính thức để lập trình Android
Bạn hay gặp lỗi với Tomcat ServerXem cách fix
+