Java

Cách lấy địa chỉ thư mục Java Project đang làm việc trong Java

Có khi nào trong một bài tập hay một dự án nào đó bạn cần lấy địa chỉ thư mục Java Project đang làm việc. Đơn giản muốn biết thư mục đó có địa chỉ thế nào để tiện cho việc debug code hoặc xử lý các vấn đề liên quan đến File.

Để lấy địa chỉ thư mục Java Project đang làm việc bạn có thể sử dụng phương thức getProperty() của lớp System trong Java sau đó truyền vào “user.dir” property để cho ra kết quả.

Ví dụ lấy địa chỉ thư mục Java Project

Kết quả

Bình luận Facebook

Bình luận

avatar
  Subscribe  
Thông báo khi có
Lập trình Android với Kotlin: Ứng dụng máy tính đơn giản
Tạo project ứng dụng HelloWorld với Kotlin trên Android Studio
Tài liệu, giáo trình học Android, Web với ngôn ngữ lập trình Kotlin
Kotlin trở thành ngôn ngữ chính thức để lập trình Android
Bạn hay gặp lỗi với Tomcat ServerXem cách fix
+