Cách lấy địa chỉ thư mục Java Project đang làm việc trong Java

Có khi nào trong một bài tập hay một dự án nào đó bạn cần lấy địa chỉ thư mục Java Project đang làm việc. Đơn giản muốn biết thư mục đó có địa chỉ thế nào để tiện cho việc debug code hoặc xử lý các vấn đề liên quan đến File.

Để lấy địa chỉ thư mục Java Project đang làm việc bạn có thể sử dụng phương thức getProperty() của lớp System trong Java sau đó truyền vào “user.dir” property để cho ra kết quả.

String workingDir = System.getProperty("user.dir");

Ví dụ lấy địa chỉ thư mục Java Project

package com.ngockhuong;

public class CurrentWorkingDirectory {
	public static void main(String args[]) {

		String workingDir = System.getProperty("user.dir");
		System.out.println("Thư mục Project đang làm việc : " + workingDir);

	}
}

Kết quả

Thư mục Project đang làm việc : /mnt/dev/Workspace/javase-eclipse-linux/JavaCoreEx

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Nhận thông báo
Thông báo khi có
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận