Java

Chuyển String thành Int trong Java

Trong Java, để chuyển dữ liệu kiểu String sang Integer (Số nguyên) bạn có thể thực hiện theo 2 cách.

1. Sử dụng Integer.parseInt()

Ví dụ chuyển chuỗi “20” sang kiểu nguyên int (kiểu dữ liệu nguyên thủy)

Kết quả

2. Sử dụng Integer.valueOf()

Ví dụ chuyển chuỗi “20” sang kiểu nguyên Integer (Kiểu đối tượng)

Kết quả

Nhắc để bạn nhớ

Khi dùng Integer.parseInt() sẽ trả về giá trị nguyên kiểu nguyên thủy: int (primitive), còn khi dùng Integer.valueOf() thì cũng trả về giá trị nguyên nhưng là kiểu đối tượng (object): Integer()

Và, bạn có thể khai báo một biến int (primitive) để nhận giá trị có kiểu Integer Object

Bạn có thể chạy lại các ví dụ trên để xem kết quả chính xác không nhé 🙂

Tham khảo

  1. Integer.parseInt() JavaDoc
  2. Integer.valueOf() JavaDoc

Bình luận Facebook

Bình luận

Hãy là người đầu tiên bình luận bạn nhé :)

avatar
  Subscribe  
Thông báo khi có
Lập trình Android với Kotlin: Ứng dụng máy tính đơn giản
Tạo project ứng dụng HelloWorld với Kotlin trên Android Studio
Tài liệu, giáo trình học Android, Web với ngôn ngữ lập trình Kotlin
Kotlin trở thành ngôn ngữ chính thức để lập trình Android
Bạn hay gặp lỗi với Tomcat ServerXem cách fix
+