Java

Java – In danh sách địa chỉ file và thư mục trong một thư mục khác

Để in danh sách địa chỉ file và thư mục trong một thư mục khác chúng ta phải duyệt qua lần lượt các file trong thư mục mẹ, và các file trong thư mục con theo phương pháp đệ quy. Địa chỉ file và thư mục ở đây là đường dẫn tuyệt đối của file, thư mục đó trong ổ đĩa máy tính (absolute path).

Đoạn code dưới đây sẽ thực hiện việc in ra danh sách địa chỉ tất cả các file, thư mục nằm trong một thư mục mẹ mà bạn muốn.

Ví dụ In danh sách địa chỉ file và thư mục

Kết quả

Bình luận Facebook

Bình luận

Hãy là người đầu tiên bình luận bạn nhé :)

avatar
  Subscribe  
Thông báo khi có
Lập trình Android với Kotlin: Ứng dụng máy tính đơn giản
Tạo project ứng dụng HelloWorld với Kotlin trên Android Studio
Tài liệu, giáo trình học Android, Web với ngôn ngữ lập trình Kotlin
Kotlin trở thành ngôn ngữ chính thức để lập trình Android
Bạn hay gặp lỗi với Tomcat ServerXem cách fix
+