Cách đọc file trong Java sử dụng Scanner

Ở những bài viết trước, tôi đã hướng dẫn các bạn đọc file trong Java sử dụng BufferedInputStream và BufferedReader. Sử dụng BufferedReader là lựa chọn tốt, tốt hơn việc sử dụng BufferedInputStream khi đọc một file, đặc biệt file đó ở dạng Unicode.

Trong bài này, tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn cách đọc file trong Java nhưng sử dụng Scanner. Cách này cũng sẽ đọc được dữ liệu dưới dạng Unicode, rất đơn giản, thuận tiện. Scanner là class được bổ sung từ JDK 5, nó đã cung cấp nhiều tiện ích hơn cho việc xử lý dữ liệu trong Java.

Ví dụ đọc file trong Java sử dụng Scanner

package com.ngockhuong;

import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.util.Scanner;

public class ReadFileScanner {
	public static void main(String[] args) {

		File text = new File("data.txt");

		Scanner scanner = null;
		try {
			scanner = new Scanner(text);
		} catch (FileNotFoundException e) {
			e.printStackTrace();
		}

		// đọc file theo dòng
		while (scanner.hasNextLine()) {
			String line = scanner.nextLine();
			System.out.println(line);
		}
	}
}

3.7 3 votes
Đánh giá bài viết
Nhận thông báo
Thông báo khi có
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận