Bài tập Java

Bài tập Java: Nối một chuỗi vào cuối chuỗi khác

Đề bài: Nối một chuỗi vào cuối chuỗi khác.

Phân tích

Ngoài cách sử dụng toán tử cộng để nối 2 chuỗi lại với nhau thì bạn có thể sử dụng phương thức concat() của lớp String để thay thế.

Phương thức: public String concat(String str)

Phương thức này có chức năng nối chuỗi “str” vào cuối chuỗi bạn muốn.

Nếu đối số “str” truyền vào phương thức có length = 0 thì phương thức sẽ trả về chính đối tượng là chuỗi String ban đầu. Ngược lại, một đối tượng String mới sẽ được tạo ra bằng cách nối 2 chuỗi lại và trả về thông qua phương thức.Kết quả

Tham khảo

Bình luận Facebook

Bình luận

Hãy là người đầu tiên bình luận bạn nhé :)

avatar
  Subscribe  
Thông báo khi có
Lập trình Android với Kotlin: Ứng dụng máy tính đơn giản
Tạo project ứng dụng HelloWorld với Kotlin trên Android Studio
Tài liệu, giáo trình học Android, Web với ngôn ngữ lập trình Kotlin
Kotlin trở thành ngôn ngữ chính thức để lập trình Android
Bạn hay gặp lỗi với Tomcat ServerXem cách fix
+