Bài tập Java

Bài tập Java: So sánh hai chuỗi ký tự không phân biệt chữ hoa chữ thường (theo mã Ascii)

Đề bài: So sánh hai chuỗi ký tự không phân biệt chữ hoa chữ thường (theo mã Ascii).

Phân tích

Đề bài này phải gọi là gần giống hệt với bài: So sánh hai chuỗi ký tự (theo mã Ascii), bạn có thể xem qua nhé (mình khuyên là nên xem qua trước 😀 ).

Cũng tương tự, chúng ta cần xét xem chuỗi thứ nhất lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng chuỗi thứ hai.

Chỉ cần sử dụng phương thức compareToIgnoreCase()

Phương thức: public int compareToIgnoreCase(String str)

Đối số truyền vào là chuỗi String cần so sánh với chuỗi ban đầu. Phương thức trả về một trong 3 giá trị: 0, số âm, hoặc số dương.

Về cách thức hoạt động, compareToIgnoreCase() chỉ khác compareTo() ở chỗ trước khi so sánh, nó sẽ chuyển các chuỗi sang chữ thường sau đó mới thực hiện các công việc còn lại.Kết quả

Tham khảo

Bình luận Facebook

Bình luận

Hãy là người đầu tiên bình luận bạn nhé :)

avatar
  Subscribe  
Thông báo khi có
Lập trình Android với Kotlin: Ứng dụng máy tính đơn giản
Tạo project ứng dụng HelloWorld với Kotlin trên Android Studio
Tài liệu, giáo trình học Android, Web với ngôn ngữ lập trình Kotlin
Kotlin trở thành ngôn ngữ chính thức để lập trình Android
Bạn hay gặp lỗi với Tomcat ServerXem cách fix
+