Bài tập Java: So sánh hai chuỗi ký tự không phân biệt chữ hoa chữ thường (theo mã Ascii)

Đề bài: So sánh hai chuỗi ký tự không phân biệt chữ hoa chữ thường (theo mã Ascii).

Phân tích

Đề bài này phải gọi là gần giống hệt với bài: So sánh hai chuỗi ký tự (theo mã Ascii), bạn có thể xem qua nhé (mình khuyên là nên xem qua trước 😀 ).

Cũng tương tự, chúng ta cần xét xem chuỗi thứ nhất lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng chuỗi thứ hai.

Chỉ cần sử dụng phương thức compareToIgnoreCase()

[alert-announce]

Phương thức: public int compareToIgnoreCase(String str)

Đối số truyền vào là chuỗi String cần so sánh với chuỗi ban đầu. Phương thức trả về một trong 3 giá trị: 0, số âm, hoặc số dương.

Về cách thức hoạt động, compareToIgnoreCase() chỉ khác compareTo() ở chỗ trước khi so sánh, nó sẽ chuyển các chuỗi sang chữ thường sau đó mới thực hiện các công việc còn lại.

[/alert-announce]
package com.ngockhuong.string;

public class Exercise {
	public static void main(String[] args) {
		String str1 = "Chuỗi thứ 1";
		String str2 = "Chuỗi thứ 2";

		System.out.println("String 1: " + str1);
		System.out.println("String 2: " + str2);

		// So sánh 2 chuỗi, lưu kết quả vào biến result
		int result = str1.compareToIgnoreCase(str2);

		// Kiểm tra giá trị result
		if (result < 0) {
			System.out.println("\"" + str1 + "\"" + " nhỏ hơn " + "\"" + str2 + "\"");
		} else if (result == 0) {
			System.out.println("\"" + str1 + "\"" + " bằng " + "\"" + str2 + "\"");
		} else // if (result > 0)
		{
			System.out.println("\"" + str1 + "\"" + " lớn hơn " + "\"" + str2 + "\"");
		}
	}
}

Kết quả

String 1: Chuỗi thứ 1
String 2: Chuỗi thứ 2
"Chuỗi thứ 1" nhỏ hơn "Chuỗi thứ 2"

Tham khảo

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Nhận thông báo
Thông báo khi có
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận