Bài tập Java

Bài tập Java: Vị trí tương đối của một điểm so với đường tròn

Bài tập xác định vị trí tương đối của một điểm so với đường tròn.

Bài tập Java: Vị trí tương đối của một điểm so với đường tròn

Đề bài

Cho 1 điểm A có tọa độ (xA;yA), đường tròn tâm O có tọa độ (xO;yO) và bán kính r.
Input: Tọa độ điểm A, tâm O và r.
Output: Vị trí điểm A so với đường tròn (A nằm trong đường tròn, nằm ngoài đường tròn hay nằm trên đường tròn).

Phân tích

Chúng ta chỉ cần tính bình phương khoảng cách từ điểm A tới tâm O của đường tròn. Sau đó xét ba trường hợp sẽ xảy ra như sau:
– Nếu khoảng cách nhỏ hơn bình phương bán kính: Điểm A nằm trong đường tròn.
– Nếu khoảng cách bằng bình phương bán kính: Điểm A nằm trên đường tròn.
– Nếu khoảng cách lớn hơn bình phương bán kính: Điểm A nằm ngoài đường tròn.

Code mẫu

Tham khảo

Bình luận Facebook

Bình luận

Hãy là người đầu tiên bình luận bạn nhé :)

avatar
  Subscribe  
Thông báo khi có
Lập trình Android với Kotlin: Ứng dụng máy tính đơn giản
Tạo project ứng dụng HelloWorld với Kotlin trên Android Studio
Tài liệu, giáo trình học Android, Web với ngôn ngữ lập trình Kotlin
Kotlin trở thành ngôn ngữ chính thức để lập trình Android
Bạn hay gặp lỗi với Tomcat ServerXem cách fix
+