Bài tập Java

Bài tập Java: So sánh nội dung hai chuỗi String

Đề bài: So sánh nội dung hai chuỗi String

Bài tập Java: So sánh nội dung hai chuỗi String

Phân tích

Chuỗi Em có nội dung “Em yêu anh”, chuỗi Anh cũng lại có nội dung “Em yêu anh”. Kết luận rằng Anh không yêu em (Yêu thì phải đáp “Anh cũng yêu em” chứ 😀 ). Đùa chút thôi, phải gọi là 2 chuỗi bằng nhau (có nội dung giống nhau).

Để so sánh như vậy, chúng ta có thể chọn sử dụng một trong hai phương thức: contentEquals() hoặc equals() của lớp String.

 

[notification type=”alert-info” close=”false” ]

Phương thức equals: public boolean equals(Object anObject)

Phương thức contentEquals: public boolean contentEquals(CharSequence cs)

Cả 2 phương thức đều trả về true nếu 2 chuỗi giống nhau, ngược lại thì false 😀

[/notification]

Kết quả

Lời hứa hẹn

Đến đây không biết bạn có thắc mắc tại sao Java sinh ra 2 phương thức khác tên nhưng cùng làm chung một nhiệm vụ như vậy không nhỉ. Liệu có gì đó khác nhau không 😀

Hẹn bạn ở vấn đề phân tích sự khác nhau giữa 2 phương thức contentEquals() và equals() trong một bài viết nào đó sau bài viết này nhé 🙂

Tham khảo

Bình luận Facebook

Bình luận

Hãy là người đầu tiên bình luận bạn nhé :)

avatar
  Subscribe  
Thông báo khi có
Lập trình Android với Kotlin: Ứng dụng máy tính đơn giản
Tạo project ứng dụng HelloWorld với Kotlin trên Android Studio
Tài liệu, giáo trình học Android, Web với ngôn ngữ lập trình Kotlin
Kotlin trở thành ngôn ngữ chính thức để lập trình Android
Bạn hay gặp lỗi với Tomcat ServerXem cách fix
+