Bài tập Java: So sánh nội dung hai chuỗi String

Đề bài: So sánh nội dung hai chuỗi String

Bài tập Java: So sánh nội dung hai chuỗi String

Phân tích

Chuỗi Em có nội dung “Em yêu anh”, chuỗi Anh cũng lại có nội dung “Em yêu anh”. Kết luận rằng Anh không yêu em (Yêu thì phải đáp “Anh cũng yêu em” chứ 😀 ). Đùa chút thôi, phải gọi là 2 chuỗi bằng nhau (có nội dung giống nhau).

Để so sánh như vậy, chúng ta có thể chọn sử dụng một trong hai phương thức: contentEquals() hoặc equals() của lớp String.

 

Phương thức equals: public boolean equals(Object anObject)

Phương thức contentEquals: public boolean contentEquals(CharSequence cs)

Cả 2 phương thức đều trả về true nếu 2 chuỗi giống nhau, ngược lại thì false 😀

package com.ngockhuong.string;

public class Exercise {
	public static void main(String[] args) {
		String str1 = "ngockhuong.com", str2 = "Ngockhuong.com";
		System.out.println("So sánh " + str1 + " và " + str2 + ": " + str1.equals(str2));
		System.out.println("So sánh " + str1 + " và " + str2 + ": " + str1.contentEquals(str2));
	}
}

Kết quả

So sánh ngockhuong.com và Ngockhuong.com: false
So sánh ngockhuong.com và Ngockhuong.com: false

Lời hứa hẹn

Đến đây không biết bạn có thắc mắc tại sao Java sinh ra 2 phương thức khác tên nhưng cùng làm chung một nhiệm vụ như vậy không nhỉ. Liệu có gì đó khác nhau không 😀

Hẹn bạn ở vấn đề phân tích sự khác nhau giữa 2 phương thức contentEquals() và equals() trong một bài viết nào đó sau bài viết này nhé 🙂

Tham khảo

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Nhận thông báo
Thông báo khi có
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận