Java

Kiểm tra file ẩn trong Java

Chúng ta sẽ sử dụng phương thức isHidden() của lớp File để kiểm tra file ẩn trong Java.

Ví dụ kiểm tra file ẩn trong Java

File cần kiểm tra có tên “hidden-file.txt” nằm tại ổ đĩa C.

Phương thức isHidden() trả về kiểu dữ liệu boolean: true nếu là file ẩn, ngược lại trả về false

Chú ý:

Phương thức isHidden() hoạt động được trên tất cả các nền tảng chẳng hạn như Linux hoặc Windows. Các bạn lưu ý rằng mỗi hệ điều hành quy định một file là file ẩn theo những cách khác nhau. Trên các hệ điều hành unix (Linux chẳng hạn), một file ẩn là file có tên bắt đầu với một dấu chấm (“.”). Còn trên Windows, file được đánh dấu là file ẩn trong thuộc tính của file (file properties).

Bình luận Facebook

Bình luận

Hãy là người đầu tiên bình luận bạn nhé :)

avatar
  Subscribe  
Thông báo khi có
Lập trình Android với Kotlin: Ứng dụng máy tính đơn giản
Tạo project ứng dụng HelloWorld với Kotlin trên Android Studio
Tài liệu, giáo trình học Android, Web với ngôn ngữ lập trình Kotlin
Kotlin trở thành ngôn ngữ chính thức để lập trình Android
Bạn hay gặp lỗi với Tomcat ServerXem cách fix
+