Kiểm tra file ẩn trong Java

Chúng ta sẽ sử dụng phương thức isHidden() của lớp File để kiểm tra file ẩn trong Java.

Ví dụ kiểm tra file ẩn trong Java

File cần kiểm tra có tên “hidden-file.txt” nằm tại ổ đĩa C.

package com.ngockhuong;

import java.io.File;
import java.io.IOException;

public class FileHidden {

  public static void main(String[] args) throws IOException {
  	File file = new File("C:/hidden-file.txt");

  	if (file.isHidden()){
  		System.out.println("Đây là file ẩn");
  	} else {
  		System.out.println("Đây không phải là file ẩn");
  	}
  }
}

Phương thức isHidden() trả về kiểu dữ liệu boolean: true nếu là file ẩn, ngược lại trả về false

[alert-warning]

Chú ý:

Phương thức isHidden() hoạt động được trên tất cả các nền tảng chẳng hạn như Linux hoặc Windows. Các bạn lưu ý rằng mỗi hệ điều hành quy định một file là file ẩn theo những cách khác nhau. Trên các hệ điều hành unix (Linux chẳng hạn), một file ẩn là file có tên bắt đầu với một dấu chấm (“.”). Còn trên Windows, file được đánh dấu là file ẩn trong thuộc tính của file (file properties).

[/alert-warning]
0 0 votes
Đánh giá bài viết
Nhận thông báo
Thông báo khi có
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận