Java – Thiết lập chế độ chỉ đọc cho file

Chúng ta đã biết cách kiểm tra một file có là file ẩn trong java, vậy làm sao để kiểm tra và thiết lập chế độ chỉ đọc (read only) cho file trong Java. Phương thức setReadOnly() của lớp java.io.File sẽ giúp bạn thiết lập chế độ chỉ đọc cho file (chỉ được phép đọc, không được phép ghi dữ liệu).

Và từ Java 6 trở đi, một phương thức mới là setWritable() lại cho phép file của bạn có thể ghi (được phép ghi và đọc).

Ví dụ thiết lập chế độ chỉ đọc cho file

File mình sẽ kiểm tra ở đây “file.txt” nằm tại ổ đĩa C

package com.ngockhuong;

import java.io.File;
import java.io.IOException;

public class FileReadAttribute {

  public static void main(String[] args) throws IOException {
  	File file = new File("C:/file.txt");

  	// thiết lập chế độ chỉ đọc cho file, từ jdk 1.2
  	file.setReadOnly();

  	if (file.canWrite()) { // kiểm tra file được phép ghi không 
  	   System.out.println("Được phép ghi dữ liệu vào file này");
  	}else{
  	   System.out.println("Chỉ đọc được dữ liệu từ file này, không được phép ghi");
  	}

  	// cho phép file có thể ghi được dữ liệu vào, từ jdk 1.6
  	file.setWritable(true);

  	if (file.canWrite()) { // kiểm tra file được phép ghi không
  	   System.out.println("Được phép ghi dữ liệu vào file này");
  	}else{
  	   System.out.println("Chỉ đọc được dữ liệu từ file này, không được phép ghi");
  	}
  }
}

Kết quả

Chỉ đọc được dữ liệu từ file này, không được phép ghi Được phép ghi dữ liệu vào file này

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Nhận thông báo
Thông báo khi có
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận