Java

Java – Thiết lập chế độ chỉ đọc cho file

Chúng ta đã biết cách kiểm tra một file có là file ẩn trong java, vậy làm sao để kiểm tra và thiết lập chế độ chỉ đọc (read only) cho file trong Java. Phương thức setReadOnly() của lớp java.io.File sẽ giúp bạn thiết lập chế độ chỉ đọc cho file (chỉ được phép đọc, không được phép ghi dữ liệu).

Và từ Java 6 trở đi, một phương thức mới là setWritable() lại cho phép file của bạn có thể ghi (được phép ghi và đọc).

Ví dụ thiết lập chế độ chỉ đọc cho file

File mình sẽ kiểm tra ở đây “file.txt” nằm tại ổ đĩa C

Kết quả

Bình luận Facebook

Bình luận

Hãy là người đầu tiên bình luận bạn nhé :)

avatar
  Subscribe  
Thông báo khi có
Lập trình Android với Kotlin: Ứng dụng máy tính đơn giản
Tạo project ứng dụng HelloWorld với Kotlin trên Android Studio
Tài liệu, giáo trình học Android, Web với ngôn ngữ lập trình Kotlin
Kotlin trở thành ngôn ngữ chính thức để lập trình Android
Bạn hay gặp lỗi với Tomcat ServerXem cách fix
+