Kiến thức Linux

Xem đường dẫn thư mục đang làm việc trên terminal Linux/Unix

Bạn đang thao tác với terminal. Bạn đang “lạc trôi” với các lệnh linux. Bạn gõ “cd” một hồi và không thể xác định phương hướng được nữa. Đã đến lúc xem đường dẫn thư mục đang làm việc trên terminal Linux/Unix. Tại sao ư? Biết được đường dẫn hay địa chỉ thư mục mà bạn đang ở đó cũng giống như việc bạn hỏi được xã phường thị trấn quận huyện mà bạn đang đặt chân đến vậy 😀

Xem đường dẫn thư mục đang làm việc trên terminal Linux/Unix

Giới thiệu

Để xem được đường dẫn (địa chỉ) thư mục đang làm việc, bạn có thể sử dụng lệnh pwd.

Lệnh pwd trên linux/unix

pwd là lệnh hầu như hay được sử dụng trên linux/unix. Nó có thể sử dụng được cho Mac OS X, UNIX và các hệ điều hành Linux như Ubuntu, Linux Mint,…

Trên terminal bạn gõ:

Kết quả: Như hình trên (hiện tại mình đang ở thư mục home)

Tham khảo

Bình luận Facebook

Bình luận

avatar
  Subscribe  
Thông báo khi có
Lập trình Android với Kotlin: Ứng dụng máy tính đơn giản
Tạo project ứng dụng HelloWorld với Kotlin trên Android Studio
Tài liệu, giáo trình học Android, Web với ngôn ngữ lập trình Kotlin
Kotlin trở thành ngôn ngữ chính thức để lập trình Android
Bạn hay gặp lỗi với Tomcat ServerXem cách fix
+