Bài tập Pascal

Bài tập Pascal – Tìm giá trị lớn nhất trong mảng một chiều

Tìm giá trị lớn nhất trong mảng một chiều là một ví dụ phổ biến khi học về mảng trong Pascal.

Bài tập Pascal - Tìm giá trị lớn nhất trong mảng một chiều

Đề bài

Viết chương trình tìm giá trị lớn nhất của một mảng chứa các số nguyên gồm N phần tử.

Phân tích

– Cho số lớn nhất là số đầu tiên: Max:=a[1].
– Duyệt qua các phần tử a[i], với i chạy từ 2 tới N: Nếu a[i]>Max thì thay Max:=a[i];

Code mẫu

Qua bài này, bạn có thể làm thêm một ví dụ nữa chẳng hạn như “Tìm giá trị nhỏ nhất của một mảng số nguyên”.

Tham khảo

Bình luận Facebook

Bình luận

Hãy là người đầu tiên bình luận bạn nhé :)

avatar
  Subscribe  
Thông báo khi có
Lập trình Android với Kotlin: Ứng dụng máy tính đơn giản
Tạo project ứng dụng HelloWorld với Kotlin trên Android Studio
Tài liệu, giáo trình học Android, Web với ngôn ngữ lập trình Kotlin
Kotlin trở thành ngôn ngữ chính thức để lập trình Android
Bạn hay gặp lỗi với Tomcat ServerXem cách fix
+