Bài tập Pascal

Bài tập Pascal – In mã ASCII của các chữ cái từ A – Z

Bài tập Pascal - In mã ASCII của các chữ cái từ A - Z

Đề bài

Viết chương trình Pascal in mã ASCII của các ký tự trong bảng chữ cái (A – Z, a – z)

Phân tích

– Rất đơn giản, bạn chỉ cần sử dụng hàm Ord để trả về mã Ascii của ký tự nào đó được truyền vào.

Code mẫu

Bình luận Facebook

Bình luận

Hãy là người đầu tiên bình luận bạn nhé :)

avatar
  Subscribe  
Thông báo khi có
Lập trình Android với Kotlin: Ứng dụng máy tính đơn giản
Tạo project ứng dụng HelloWorld với Kotlin trên Android Studio
Tài liệu, giáo trình học Android, Web với ngôn ngữ lập trình Kotlin
Kotlin trở thành ngôn ngữ chính thức để lập trình Android
Bạn hay gặp lỗi với Tomcat ServerXem cách fix
+