Bài tập Pascal

Bài tập Pascal – Kiểm tra số chính phương trong mảng một chiều

Bài tập Pascal - Kiểm tra số chính phương trong mảng một chiều

Đề bài

Kiểm tra số chính phương trong mảng một chiều.

Phân tích

– Trước hết, chúng ta phải nắm được số chính phương là gì? Số chính phương là số mà chính nó là căn bậc 2 của một số tự nhiên khác hay nói rõ hơn thì số chính phương là bình phương của một số tự nhiên.

Ví dụ: 4 là số chính phương vì 4 = 22

– Dùng hàm sqrt để lấy căn bậc 2 và trunc để lấy phần nguyên.

Code mẫu

Bình luận Facebook

Bình luận

Hãy là người đầu tiên bình luận bạn nhé :)

avatar
  Subscribe  
Thông báo khi có
Lập trình Android với Kotlin: Ứng dụng máy tính đơn giản
Tạo project ứng dụng HelloWorld với Kotlin trên Android Studio
Tài liệu, giáo trình học Android, Web với ngôn ngữ lập trình Kotlin
Kotlin trở thành ngôn ngữ chính thức để lập trình Android
Bạn hay gặp lỗi với Tomcat ServerXem cách fix
+