Các bài viết với từ khóa: java hosting

Hướng dẫn upload (deploy) Web Java JSP Servlet lên hosting Jelastic – Phần 2: Config project và upload web lên host

Bài trước mình đã giới thiệu sơ qua về Jelastic, bạn cũng đã đăng ký thành công tài khoản và còn thiết lập xong môi trường chạy Java trên hosting đó. Hướng dẫn upload (deploy) Web Java JSP Servlet lên hosting Jelastic – Phần 1: Đăng ký, khởi tạo bạn nào chưa xem thì ghé lại một…

Hướng dẫn upload (deploy) Web Java JSP Servlet lên hosting Jelastic – Phần 1: Đăng ký, khởi tạo

Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn upload (deploy) Web Java JSP Servlet lên hosting Jelastic. Bạn biết không, hiện tại khi search google với từ khóa “free java hosting” hay “jsp servlet hosting” ..v..v.. google cho ra kết quả “thật bất ngờ” (tác giả: Trúc Nhân 😀 ). Thật không thể tin…