Java

Cách tạo file tạm (temporary file) trong Java

Để tạo file tạm (temporary file) trong Java, bạn có thể dùng phương thức createTempFile() của lớp File.

File tạm là gì?

File tạm là file được tạo ra tạm thời bởi các chương trình, ứng dụng,…trên các thiết bị (các thiết bị này có khả năng lưu file) để lưu trữ dữ liệu tạm thời, ít quan trọng và không có giá trị sử dụng lần sau. File tạm sẽ được tự động xóa đi sau khi các chương trình được đóng. File tạm có thể xem như là rác của các thiết bị nếu các chương trình sinh ra mà không tự xóa đi. Khi đó bạn sẽ phải dùng các chương trình dọn dẹp để xóa các file đó ra khỏi máy, giảm bớt dung lượng lưu trữ vô ích.

Một số định dạng file tạm (đuôi file) hay gặp của một số chương trình: Temp file extensions list. Thông thường file tạm hay gặp nhất có đuôi là .temp hoặc .tmp

Ví dụ tạo file tạm

Kết quả

File tạm sẽ được tự động xóa đi khi chương trình đóng?

Để chương trình Java tự động xóa file tạm khi chương trình được đóng, thoát hay JVM, hệ thống bị ngừng, bạn sẽ phải thêm vài dòng code nữa. Bạn có thể tham khảo thêm: Cách xóa file tạm (temporary file) trong Java

Bình luận Facebook

Bình luận

avatar
  Subscribe  
Thông báo khi có
Lập trình Android với Kotlin: Ứng dụng máy tính đơn giản
Tạo project ứng dụng HelloWorld với Kotlin trên Android Studio
Tài liệu, giáo trình học Android, Web với ngôn ngữ lập trình Kotlin
Kotlin trở thành ngôn ngữ chính thức để lập trình Android
Bạn hay gặp lỗi với Tomcat ServerXem cách fix
+