Cách tạo file tạm (temporary file) trong Java

Để tạo file tạm (temporary file) trong Java, bạn có thể dùng phương thức createTempFile() của lớp File.

[alert-note]

File tạm là gì?

File tạm là file được tạo ra tạm thời bởi các chương trình, ứng dụng,…trên các thiết bị (các thiết bị này có khả năng lưu file) để lưu trữ dữ liệu tạm thời, ít quan trọng và không có giá trị sử dụng lần sau. File tạm sẽ được tự động xóa đi sau khi các chương trình được đóng. File tạm có thể xem như là rác của các thiết bị nếu các chương trình sinh ra mà không tự xóa đi. Khi đó bạn sẽ phải dùng các chương trình dọn dẹp để xóa các file đó ra khỏi máy, giảm bớt dung lượng lưu trữ vô ích.

Một số định dạng file tạm (đuôi file) hay gặp của một số chương trình: Temp file extensions list. Thông thường file tạm hay gặp nhất có đuôi là .temp hoặc .tmp

[/alert-note]

Ví dụ tạo file tạm

package com.ngockhuong;

import java.io.File;
import java.io.IOException;

public class CreateTempFileExample {
	public static void main(String[] args) {
		try {
			// tạo một file tạm
			File temp = File.createTempFile("file-tam", ".tmp");

			// địa chỉ file tạm tạo ra trong máy
			System.out.println("File tạm: " + temp.getAbsolutePath());

		} catch (IOException e) {
			e.printStackTrace();
		}

	}
}

Kết quả

File tạm: /tmp/file-tam5480348025043860788.tmp
[alert-success]

File tạm sẽ được tự động xóa đi khi chương trình đóng?

Để chương trình Java tự động xóa file tạm khi chương trình được đóng, thoát hay JVM, hệ thống bị ngừng, bạn sẽ phải thêm vài dòng code nữa. Bạn có thể tham khảo thêm: Cách xóa file tạm (temporary file) trong Java

[/alert-success]
0 0 votes
Đánh giá bài viết
Nhận thông báo
Thông báo khi có
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận