Cách gán nội dung file vào biến trong Java

Khi nói đến đọc file trong Java thì mọi người nghĩ ngay việc dùng BufferedReader, BufferedInputStream hoặc Scanner. Rồi nếu đặt ra bài toán là đọc nội dung hay gán nội dung file vào biến thì mọi người vẫn sử dụng các cách đọc file kia sau đó cộng chuỗi lại theo dòng (đọc xong một dòng thì cộng chuỗi).

Trong bài viết này, cũng với yêu cầu gán nội dung file vào biến, mình sẽ giới thiệu với bạn một cách dễ hơn, nhanh hơn.

Ví dụ cách gán nội dung file vào biến

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ dùng DataInputStream để chuyển tất cả nội dung file sang bytes, rồi sau đó tạo biến String với các byte đã được chuyển.

package com.ngockhuong;

import java.io.DataInputStream;
import java.io.FileInputStream;

public class FileContentIntoVariableExample {
	public static void main(String args[]) {
		try {
			DataInputStream dis = new DataInputStream(new FileInputStream("logging.log"));
			byte[] datainBytes = new byte[dis.available()];
			dis.readFully(datainBytes);
			dis.close();

			String content = new String(datainBytes, 0, datainBytes.length);
			System.out.println(content);
		} catch (Exception ex) {
			ex.printStackTrace();
		}
	}
}

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Nhận thông báo
Thông báo khi có
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận