Java

Cách gán nội dung file vào biến trong Java

Khi nói đến đọc file trong Java thì mọi người nghĩ ngay việc dùng BufferedReader, BufferedInputStream hoặc Scanner. Rồi nếu đặt ra bài toán là đọc nội dung hay gán nội dung file vào biến thì mọi người vẫn sử dụng các cách đọc file kia sau đó cộng chuỗi lại theo dòng (đọc xong một dòng thì cộng chuỗi).

Trong bài viết này, cũng với yêu cầu gán nội dung file vào biến, mình sẽ giới thiệu với bạn một cách dễ hơn, nhanh hơn.

Ví dụ cách gán nội dung file vào biến

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ dùng DataInputStream để chuyển tất cả nội dung file sang bytes, rồi sau đó tạo biến String với các byte đã được chuyển.

Bình luận Facebook

Bình luận

avatar
  Subscribe  
Thông báo khi có
Lập trình Android với Kotlin: Ứng dụng máy tính đơn giản
Tạo project ứng dụng HelloWorld với Kotlin trên Android Studio
Tài liệu, giáo trình học Android, Web với ngôn ngữ lập trình Kotlin
Kotlin trở thành ngôn ngữ chính thức để lập trình Android
Bạn hay gặp lỗi với Tomcat ServerXem cách fix
+