Cách xóa file tạm (temporary file) trong Java

Bạn đã biết cách tạo file tạm trong Java chưa? Mình đã có hướng dẫn kèm theo định nghĩa file tạm là gì rồi.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn bạn cách xóa file tạm (temporary file) trong Java.

File tạm là file tạm thời dùng để lưu các dữ liệu ít quan trọng, không sử dụng lại lần sau. Khi chương trình tạo ra file tạm, sau khi sử dụng xong phải xóa đi ngay. Trong Java, dùng phương thức deleteOnExit() của lớp File là cách tốt nhất để file tạm tự động xóa đi.

File temp = File.createTempFile("abc", ".tmp");
temp.deleteOnExit();

Đoạn code trên mình tạo ra một file tạm có tên “abcxxxxx.tmp” (xxxxx là một dãy số ngẫu nhiên. ví dụ: file-abc947421033270355261.tmp) và khai báo để tự động xóa nó khi chương trình được đóng.

Các bạn lưu ý: Nếu bạn muốn xóa thủ công file tạm thì có thể sử dụng File.delete() như file thông thường (cách xóa file trong Java)

Ví dụ xóa file tạm (full code)

package com.ngockhuong;

import java.io.File;
import java.io.IOException;

public class DeleteTempFileExample {
	public static void main(String[] args) {
		try {
			// tạo một file tạm
			File temp = File.createTempFile("tempfile", ".tmp");

			// tự động xóa file tạm khi chương trình đóng
			temp.deleteOnExit();

			// có thể xóa thủ công
			// temp.delete();

		} catch (IOException e) {
			e.printStackTrace();
		}
	}
}

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Nhận thông báo
Thông báo khi có
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận