Java

Cách tạo thư mục trong Java

Để tạo thư mục trong Java, bạn có thể sử dụng các cách sau:

1. Sử dụng Java IO package – java.io.File

  • Tạo một thư mục đơn.

  • Tạo một thư mục có tên “ThumucABC” và tất cả các thư mục con của nó “thumuc1”, “thumuc2” cùng lúc.

Cả 2 phương thức mkdir()mkdirs() cùng trả về giá trị true nếu tạo thành công, giá trị false nếu có lỗi xảy ra.

2. Từ Java 7, có thể dùng Java NIO package – java.nio.file.Pathsjava.nio.file.Files

Rất đơn giản phải không

Ví dụ tạo thư mục trong Java sử dụng Java IO

Ví dụ tạo thư mục trong Java sử dụng Java NIO

Nếu một thư mục nào đó bị lỗi khi tạo, IOException sẽ được ném ra

Tham khảo

  1. java.nio.file.Files Java Doc
  2. java.io.File Java Doc

Bình luận Facebook

Bình luận

Hãy là người đầu tiên bình luận bạn nhé :)

avatar
  Subscribe  
Thông báo khi có
Lập trình Android với Kotlin: Ứng dụng máy tính đơn giản
Tạo project ứng dụng HelloWorld với Kotlin trên Android Studio
Tài liệu, giáo trình học Android, Web với ngôn ngữ lập trình Kotlin
Kotlin trở thành ngôn ngữ chính thức để lập trình Android
Bạn hay gặp lỗi với Tomcat ServerXem cách fix
+