Java

Kiểm tra thư mục có rỗng hay không trong Java

Đôi lúc bạn cần kiểm tra thư mục có rỗng hay không để thực hiện một công việc khác nào đó như xóa file, xóa thư mục,…

Dưới đây là cách để bạn kiểm tra thư mục rỗng.

Ví dụ kiểm tra thư mục có rỗng hay không

  • Phương thức isDirectory(): Kiểm tra xem đối tượng file có được định nghĩa cho một thư mục hay không. Trả về true nếu là thư mục, false nếu là file (tệp tin).
  • Phương thức list(): Trả về mảng String danh sách tên các file, thư mục có trong thư mục muốn kiểm tra. Tức nhiên khi thư mục rỗng thì mảng String đó không có phần tử nào.

Tham khảo

Bình luận Facebook

Bình luận

Hãy là người đầu tiên bình luận bạn nhé :)

avatar
  Subscribe  
Thông báo khi có
Lập trình Android với Kotlin: Ứng dụng máy tính đơn giản
Tạo project ứng dụng HelloWorld với Kotlin trên Android Studio
Tài liệu, giáo trình học Android, Web với ngôn ngữ lập trình Kotlin
Kotlin trở thành ngôn ngữ chính thức để lập trình Android
Bạn hay gặp lỗi với Tomcat ServerXem cách fix
+