Java

Cách xóa file trong Java

Tạo một file trong Java đã đơn giản, xóa file lại càng đơn giản hơn.

Để xóa file trong Java, bạn có thể sử dụng phương thức delete() của lớp File: File.delete()

Phương thức này trả về true khi xóa file thành công và ngược lại trả về false khi có lỗi xảy ra.

Ví dụ xóa file trong Java

Trong ví dụ này, mình sẽ xóa một file có tên danhsach-hocsinh.txt nằm tại thư mục gốc ổ đĩa D

Lưu ý: Phải khai báo một đối tượng thuộc lớp File trước khi sử dụng phương thức delete() (delete() - phương thức non-static)

Tham khảo

Bình luận Facebook

Bình luận

Hãy là người đầu tiên bình luận bạn nhé :)

avatar
  Subscribe  
Thông báo khi có
Lập trình Android với Kotlin: Ứng dụng máy tính đơn giản
Tạo project ứng dụng HelloWorld với Kotlin trên Android Studio
Tài liệu, giáo trình học Android, Web với ngôn ngữ lập trình Kotlin
Kotlin trở thành ngôn ngữ chính thức để lập trình Android
Bạn hay gặp lỗi với Tomcat ServerXem cách fix
+