Java – Kiểm tra file đã tồn tại hay chưa

Việc kiểm tra một file đã tồn tại hay chưa trước khi thực hiện các thao tác như tạo một file mới, xóa một file đã có, hay sửa file,… là rất cần thiết. Bởi nếu khi thực hiện các thao tác trên mà file chưa tồn tại thì ngoại lệ (Exception) sẽ bắn ra ngay.

Do vậy, trước khi làm việc với một file, bạn nên kiểm tra file đã tồn tại hay chưa rồi mới thực hiện các công việc mong muốn. Phòng bệnh hơn là chữa bệnh nhé, không phòng bệnh chết ráng chịu 😀

Ví dụ kiểm tra file tồn tại hay chưa

Mình sẽ kiểm tra file filexxx.txt đã có tại ổ đĩa D hay chưa (địa chỉ file: d:\\filexxx.txt)

package com.ngockhuong.io;

import java.io.*;

public class FileChecker {
  public static void main(String args[]) {
	File f = new File("d:\\filexxx.txt");

	if (f.exists()) {
	  System.out.println("File đã tồn tại");
	} else {
	  System.out.println("Chưa có file!");
	}
  }
}

Tóm lại, để kiểm tra sự tồn tại của một file nào đó trong Java, bạn sử dụng phương thức exists() thuộc lớp File (Nhớ khai báo một đối tượng từ lớp File trước khi dùng). Phương thức exists() trả về true nếu file muốn kiểm tra tồn tại (có rồi), ngược lại trả về false nếu file đó chưa có.

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Nhận thông báo
Thông báo khi có
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận