Java

Java – Kiểm tra file đã tồn tại hay chưa

Việc kiểm tra một file đã tồn tại hay chưa trước khi thực hiện các thao tác như tạo một file mới, xóa một file đã có, hay sửa file,… là rất cần thiết. Bởi nếu khi thực hiện các thao tác trên mà file chưa tồn tại thì ngoại lệ (Exception) sẽ bắn ra ngay.

Do vậy, trước khi làm việc với một file, bạn nên kiểm tra file đã tồn tại hay chưa rồi mới thực hiện các công việc mong muốn. Phòng bệnh hơn là chữa bệnh nhé, không phòng bệnh chết ráng chịu 😀

Ví dụ kiểm tra file tồn tại hay chưa

Mình sẽ kiểm tra file filexxx.txt đã có tại ổ đĩa D hay chưa (địa chỉ file: d:\\filexxx.txt)

Tóm lại, để kiểm tra sự tồn tại của một file nào đó trong Java, bạn sử dụng phương thức exists() thuộc lớp File (Nhớ khai báo một đối tượng từ lớp File trước khi dùng). Phương thức exists() trả về true nếu file muốn kiểm tra tồn tại (có rồi), ngược lại trả về false nếu file đó chưa có.

Bình luận Facebook

Bình luận

Hãy là người đầu tiên bình luận bạn nhé :)

avatar
  Subscribe  
Thông báo khi có
Lập trình Android với Kotlin: Ứng dụng máy tính đơn giản
Tạo project ứng dụng HelloWorld với Kotlin trên Android Studio
Tài liệu, giáo trình học Android, Web với ngôn ngữ lập trình Kotlin
Kotlin trở thành ngôn ngữ chính thức để lập trình Android
Bạn hay gặp lỗi với Tomcat ServerXem cách fix
+