Java

Chuyển String thành InputStream trong Java

Dưới đây là ví dụ đơn giản chuyển String thành InputStream trong Java. Sau khi chuyển xong sẽ dùng BufferedReader để đọc và hiển thị dữ liệu từ InputStream.

Ví dụ chuyển String thành InputStream

Tham khảo thêm

Bình luận Facebook

Bình luận

Hãy là người đầu tiên bình luận bạn nhé :)

avatar
  Subscribe  
Thông báo khi có
Lập trình Android với Kotlin: Ứng dụng máy tính đơn giản
Tạo project ứng dụng HelloWorld với Kotlin trên Android Studio
Tài liệu, giáo trình học Android, Web với ngôn ngữ lập trình Kotlin
Kotlin trở thành ngôn ngữ chính thức để lập trình Android
Bạn hay gặp lỗi với Tomcat ServerXem cách fix
+