Chuyển String thành InputStream trong Java

Dưới đây là ví dụ đơn giản chuyển String thành InputStream trong Java. Sau khi chuyển xong sẽ dùng BufferedReader để đọc và hiển thị dữ liệu từ InputStream.

Ví dụ chuyển String thành InputStream

package com.ngockhuong;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;

public class StringToInputStreamExample {
	public static void main(String[] args) throws IOException {
		String str = "Nội dung String bạn muốn chuyển";

		// chuyển String thành InputStream
		InputStream is = new ByteArrayInputStream(str.getBytes());

		// đọc nội dung với BufferedReader
		BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(is));

		String line;
		while ((line = br.readLine()) != null) {
			System.out.println(line);
		}

		br.close();
	}
}

Tham khảo thêm

3 1 vote
Đánh giá bài viết
Nhận thông báo
Thông báo khi có
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận