Bài tập Java

Bài tập Java: Kiểm tra một chuỗi chứa nội dung của chuỗi khác không?

Đề bài: Kiểm tra một chuỗi chứa nội dung của chuỗi khác không?

Phân tích: Kiểm tra một chuỗi chứa nội dung của chuỗi khác không

Chuỗi A có nội dung “anh yêu em hơn yêu java”, chuỗi B có nội dung “java”. Vậy chuỗi A chứa chuỗi B hay chuỗi B nằm trong chuỗi A hoặc B bị A ôm trọn vào lòng 😀

Chúng ta chỉ cần sử dụng contains thuộc lớp String là có thể xác định được A có ôm B hay không 🙂

[notification type=”alert-info” close=”false” ]

Phương thức: public boolean contains(CharSequence s)

Phương thức trả về giá trị true nếu chuỗi “s” có chứa trong chuỗi muốn kiểm tra.

[/notification]

Kết quả

Tham khảo

Bình luận Facebook

Bình luận

Hãy là người đầu tiên bình luận bạn nhé :)

avatar
  Subscribe  
Thông báo khi có
Lập trình Android với Kotlin: Ứng dụng máy tính đơn giản
Tạo project ứng dụng HelloWorld với Kotlin trên Android Studio
Tài liệu, giáo trình học Android, Web với ngôn ngữ lập trình Kotlin
Kotlin trở thành ngôn ngữ chính thức để lập trình Android
Bạn hay gặp lỗi với Tomcat ServerXem cách fix
+