Bài tập Java

Bài tập Java: So sánh hai chuỗi ký tự (theo mã Ascii)

Đề bài: So sánh hai chuỗi ký tự (theo mã Ascii).

Phân tích

Ở đây, chúng ta cần xét xem chuỗi thứ nhất lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng chuỗi thứ hai. (nhớ rằng lớn hơn, nhỏ hơn chứ không phải dài hơn, ngắn hơn bạn nhé)

Để làm được bài này, đơn giản chỉ cần sử dụng phương thức compareTo() của lớp String

Phương thức: public int compareTo(String anotherString)

Với đối số truyền vào là chuỗi String cần so sánh với chuỗi ban đầu. Phương thức trả về một trong 3 giá trị: 0, số âm, hoặc số dương.

Nếu kết quả là 0: Hai chuỗi có mã Ascii bằng nhau.

Nếu là số âm: Chuỗi thứ nhất có mã Ascii nhỏ hơn chuỗi thứ hai.

Nếu số dương: Chuỗi thứ nhất có mã Ascii lớn hơn chuỗi thứ hai.Kết quả

Tham khảo

Bình luận Facebook

Bình luận

Hãy là người đầu tiên bình luận bạn nhé :)

avatar
  Subscribe  
Thông báo khi có
Lập trình Android với Kotlin: Ứng dụng máy tính đơn giản
Tạo project ứng dụng HelloWorld với Kotlin trên Android Studio
Tài liệu, giáo trình học Android, Web với ngôn ngữ lập trình Kotlin
Kotlin trở thành ngôn ngữ chính thức để lập trình Android
Bạn hay gặp lỗi với Tomcat ServerXem cách fix
+