Kiến thức Linux

Linux – Cấp quyền thực thi cho file sh

Trên *unix, bạn có thể sử dụng lệnh chmod +x abc.sh (file tên abc.sh) để cấp quyền thực thi cho file sh

Ví dụ cấp quyền thực thi cho file sh

Ở ví dụ trên, chúng ta gán quyền +x cho file run-script.sh

Tham khảo

Bình luận Facebook

Bình luận

Hãy là người đầu tiên bình luận bạn nhé :)

avatar
  Subscribe  
Thông báo khi có
Lập trình Android với Kotlin: Ứng dụng máy tính đơn giản
Tạo project ứng dụng HelloWorld với Kotlin trên Android Studio
Tài liệu, giáo trình học Android, Web với ngôn ngữ lập trình Kotlin
Kotlin trở thành ngôn ngữ chính thức để lập trình Android
Bạn hay gặp lỗi với Tomcat ServerXem cách fix
+