Lấy kích thước file trong Java

Để lấy kích thước file trong Java, bạn có thể sử dụng phương thức File.length(). Phương thức trả về kích thước file với đơn vị byte

Ví dụ lấy kích thước file trong Java

File muốn kiểm tra dung lượng có tên “java-logo.jpg” (36.4 KB)

package com.ngockhuong;

import java.io.File;

public class FileSizeExample {
	public static void main(String[] args) {
		File file = new File("java-logo.jpg");

		if (file.exists()) {

			double bytes = file.length();
			double kilobytes = (bytes / 1024);
			double megabytes = (kilobytes / 1024);
			double gigabytes = (megabytes / 1024);
			double terabytes = (gigabytes / 1024);
			double petabytes = (terabytes / 1024);
			double exabytes = (petabytes / 1024);
			double zettabytes = (exabytes / 1024);
			double yottabytes = (zettabytes / 1024);

			System.out.println("bytes : " + bytes);
			System.out.println("kilobytes : " + kilobytes);
			System.out.println("megabytes : " + megabytes);
			System.out.println("gigabytes : " + gigabytes);
			System.out.println("terabytes : " + terabytes);
			System.out.println("petabytes : " + petabytes);
			System.out.println("exabytes : " + exabytes);
			System.out.println("zettabytes : " + zettabytes);
			System.out.println("yottabytes : " + yottabytes);
		} else {
			System.out.println("File không tồn tại!");
		}
	}
}

Kết quả

bytes : 36431.0
kilobytes : 35.5771484375
megabytes : 0.034743309020996094
gigabytes : 3.39290127158165E-5
terabytes : 3.313380148028955E-8
petabytes : 3.235722800809526E-11
exabytes : 3.159885547665553E-14
zettabytes : 3.0858257301421416E-17
yottabytes : 3.013501689591935E-20

 

5 1 vote
Đánh giá bài viết
Nhận thông báo
Thông báo khi có
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận