Java

Cách ghi file trong Java sử dụng BufferedWriter

Bạn đã biết cách đọc file trong Java chưa? Ghi file trong Java thật đơn giản, bạn có thể sử dụng java.io.BufferedWriter

???

Hỏi có liên quan ghê? Há há cái thằng post bài nó học yếu môn Văn kìa? 😀

Đùa bạn tý thôi, mục đích là giới thiệu bài viết cách đọc file trong Java mà mình đã viết trước đó để bạn xem qua thôi…

À ha, mà thấy yếu văn thật, chẳng biết giới thiệu sao cả, đành viết lách vậy thôi 😀

Vào vấn đề chính nhé…

Cách ghi file trong Java sử dụng BufferedWriter

Class BufferedWriter

BufferedWriter là class thuộc luồng ký tự (character stream) được xây dựng để xử lý dữ liệu ký tự (Writer là class cha, cũng thuộc luồng ký tự). Không giống như luồng byte (luồng mà class OutputStream đảm nhận, luồng byte xử lý dữ liệu dưới dạng byte, không xử lý được dữ liệu Unicode), luồng ký tự có thể xử lý trực tiếp được chuỗi, mảng hoặc dữ liệu ký tự dưới dạng Unicode.

1. Ví dụ ghi file trong Java sử dụng BufferedWriter

Mình sẽ ghi một nội dung ngắn vào file “data.txt“, khi file này chưa tồn tại thì chương trình sẽ tự động tạo.

Sau khi ghi file xong bạn kiểm tra trong thư mục gốc của project có file không nhá 🙂

Nếu bạn chạy chương trình này lần 2 thì dữ liệu trong file “data.txt” sẽ bị ghi đè.

Kết quả

2. Tối ưu đoạn code trên trong Java 7

Sử dụng cấu trúc lệnh try-with-resources để đóng tự động đối tượng từ lớp BufferedWriter sau khi sử dụng xong.

Chú ý: File vẫn bị ghi đè trong ví dụ này

3. Ghi tiếp nội dung vào file

Trong 2 ví dụ trên, khi thay đổi nội dung cần ghi vào file và chạy lại chương trình thì nội dung mới sẽ thay thế nội dung cũ mà không được ghi thêm vào. Bởi chế độ ghi đè đã được mặc định khi tạo đối tượng FileWriter với constructor không có tham số.

Vậy để ghi thêm nội dung vào cuối file, bạn phải truyền thêm một tham số boolean vào constructor khi tạo đối tượng FileWriter

Tham khảo

  1. Cấu trúc lệnh try-with-resources
  2. BufferedWriter JavaDoc

Bình luận Facebook

Bình luận

Hãy là người đầu tiên bình luận bạn nhé :)

avatar
  Subscribe  
Thông báo khi có
Lập trình Android với Kotlin: Ứng dụng máy tính đơn giản
Tạo project ứng dụng HelloWorld với Kotlin trên Android Studio
Tài liệu, giáo trình học Android, Web với ngôn ngữ lập trình Kotlin
Kotlin trở thành ngôn ngữ chính thức để lập trình Android
Bạn hay gặp lỗi với Tomcat ServerXem cách fix
+