Các bài viết với từ khóa: write file

Ghi thêm đối tượng (Object) vào file trong Java

Trong những bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu cách đọc đối tượng từ file, cách ghi đối tượng vào file trong Java. Khi ghi đối tượng vào file theo cách ở bài trước, chúng ta chỉ được phép ghi 1 và chỉ 1 đối tượng vào file mà thôi. Nếu muốn ghi nhiều…

Ghi đối tượng (Object) vào file trong Java

Bạn đã biết ghi dữ liệu vào file dưới dạng text, có thể mở file ra xem bởi các text editor như notepad, notepad++, sublime text,…Nhưng có điều bạn hay thao tác với dữ liệu đối tượng, muốn lưu trữ lại dữ liệu của các đối tượng để lần sau đọc và sử dụng mà…