Java

Ghi thêm đối tượng (Object) vào file trong Java

Trong những bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu cách đọc đối tượng từ file, cách ghi đối tượng vào file trong Java.

Khi ghi đối tượng vào file theo cách ở bài trước, chúng ta chỉ được phép ghi 1 và chỉ 1 đối tượng vào file mà thôi. Nếu muốn ghi nhiều đối tượng vào file thì phải đưa tất cả các đối tượng đó vào trong 1 List (Hoặc ArrayList) rồi mới ghi file. Điều đó khá bất tiện.

Nhớ lại, khi ghi dữ liệu text vào file, bạn có thể sử dụng đoạn code bên dưới để có thể ghi thêm dữ liệu vào cuối file hiện có. (chú ý tham số true ở constructor lớp FileOutputStream)

Tuy nhiên, với việc ghi đối tượng, nếu chỉ thực hiện như trên thì vẫn chưa đủ. Bạn phải ghi đè (override) thêm phương thức writeStreamHeader() của lớp ObjectOutputStream như sau:

Ví dụ hoàn chỉnh ghi thêm đối tượng (Object) vào file

Trong ví dụ này, chúng ta định nghĩa 2 class: DiemThiReadWriteObject

+ DiemThi: Định nghĩa cho đối tượng cần ghi vào file

+ ReadWriteObject: Định nghĩa các phương thức đọc, ghi (read(), write()) và kiểm tra file đã có đối tượng nào hay chưa (hasObject())

Lưu ý

Phương thức hasObject() rất quan trọng, nếu bạn không dùng hasObject() để kiểm tra file có dữ liệu hay chưa thì khi sử dụng đoạn code ghi thêm đối tượng, chương trình sẽ bắn ra lỗi ngay.

Bình luận Facebook

Bình luận

Hãy là người đầu tiên bình luận bạn nhé :)

avatar
  Subscribe  
Thông báo khi có
Lập trình Android với Kotlin: Ứng dụng máy tính đơn giản
Tạo project ứng dụng HelloWorld với Kotlin trên Android Studio
Tài liệu, giáo trình học Android, Web với ngôn ngữ lập trình Kotlin
Kotlin trở thành ngôn ngữ chính thức để lập trình Android
Bạn hay gặp lỗi với Tomcat ServerXem cách fix
+