Java

Ghi đối tượng (Object) vào file trong Java

Bạn đã biết ghi dữ liệu vào file dưới dạng text, có thể mở file ra xem bởi các text editor như notepad, notepad++, sublime text,…Nhưng có điều bạn hay thao tác với dữ liệu đối tượng, muốn lưu trữ lại dữ liệu của các đối tượng để lần sau đọc và sử dụng mà không phải nhập lại dữ liệu cho chương trình.

Java hỗ trợ bạn làm điều đó. Object Java có thể ghi vào file để lưu trữ, tái sử dụng. Đây gọi là Serialization. Để ghi đối tượng (Object) vào file trong Java bạn phải implement interface Serializable và sử dụng ObjectOutputStream để ghi.

1. Object

Tạo class “DiemThi” implement interface Serializable. Đối tượng tạo từ lớp này sẽ được ghi vào file.

Nếu lỡ bạn quên implement Serializable từ class kia thì sao? Tức nhiên đối tượng của bạn sẽ không ghi được vào file.

2. Ghi đối tương (Object) vào file

Thực hiện ghi đối tượng DiemThi có dữ liệu (“Lâm Ngọc Khương”, 9) vào file có tên “diemthi.bin” tại địa chỉ “C:\\data\\diemthi.bin

Mở file diemthi.bin bằng text editor hay một trình IDE cao cấp có xem được nội dung không? Bạn hãy thử xem, toàn những ký tự mà bạn không thể đọc được, khi mở bằng sublime text thì hiện ra toàn số, notepad++ thì có xem được vài chữ nhưng vẫn không hiểu được, notepad thì bỏ cuộc,…bạn thử xem sao nhá 🙂

Tóm lại

Muốn ghi được đối tượng vào file, class định nghĩa cho đối tượng phải implement interface Serializable. Và, file được ghi dưới dạng đối tượng trong Java không thể mở bằng các editor. Muốn đọc được dữ liệu, bạn sẽ phải sử dụng cách đọc đối tượng (Object) đã lưu từ file trong Java 🙂

Tham khảo

  1. ObjectOutputStream JavaDoc
  2. Java Object Serialization

Bình luận Facebook

Bình luận

Hãy là người đầu tiên bình luận bạn nhé :)

avatar
  Subscribe  
Thông báo khi có
Lập trình Android với Kotlin: Ứng dụng máy tính đơn giản
Tạo project ứng dụng HelloWorld với Kotlin trên Android Studio
Tài liệu, giáo trình học Android, Web với ngôn ngữ lập trình Kotlin
Kotlin trở thành ngôn ngữ chính thức để lập trình Android
Bạn hay gặp lỗi với Tomcat ServerXem cách fix
+