Cách ghi dữ liệu vào file tạm (temporary file) trong Java

Nếu bạn chưa biết cách tạo file tạm trong Java, bạn có thể tham khảo bài viết: Cách tạo file tạm trong Java rồi hãy tiếp tục với cách ghi dữ liệu vào file tạm nhé.

Cách ghi dữ liệu vào file tạm (temporary file) trong Java
File tạm trong Java

Thực ra, cách ghi file tạm không khác gì với cách ghi file thông thường, bạn có thể áp dụng ghi file tạm như ghi file thông thường theo những cách sau:

Ví dụ cách ghi dữ liệu vào file tạm

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ tạo file tạm “tempfilexxxxxx.tmp” (xxxxxx là dãy số ngẫu nhiên) và ghi dữ liệu vào file với nội dung “Nội dung file tạm”

package com.ngockhuong;

import java.io.BufferedWriter;
import java.io.File;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;

public class WriteTempFileExample {
	public static void main(String[] args) {
		try {
			// tạo một file tạm
			File temp = File.createTempFile("tempfile", ".tmp");

			// ghi file
			BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new FileWriter(temp));
			bw.write("Nội dung file tạm");
			bw.close();

			System.out.println("Ghi xong");

		} catch (IOException e) {
			e.printStackTrace();
		}
	}
}

 

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Nhận thông báo
Thông báo khi có
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận