Java

Chuyển String thành Float, Double trong Java

Trước bài này mình có post một bài giới thiệu các cách chuyển String thành int trong Java. Và bây giờ, mình lại tiếp tục nhưng sẽ là các cách chuyển String thành float, double. Chúng ta cùng vào vấn đề luôn nhé.

Để chuyển String thành float hoặc double bạn cũng có thể thực hiện theo 2 cách:

1. Sử dụng Float.parseFloat(), Double.parseDouble()

Ví dụ chuyển chuỗi “123.35” sang kiểu số thực (float, double)

Kết quả:

2. Sử dụng Float.valueOf(), Double.valueOf()

Kết quả giống như trên nhé (không tin thì bạn có thể thử)

Bạn lưu ý

Khi dùng Float.parseFloat(), Double.parseDouble() sẽ trả về số thực kiểu nguyên thủy: float, double (primitive), còn khi dùng Float.valueOf(), Double.valueOf() thì cũng trả về số thực nhưng là kiểu đối tượng (object)

Và, bạn có thể khai báo một biến float, double (primitive) để nhận giá trị có kiểu Float, Double Object

Bình luận Facebook

Bình luận

Hãy là người đầu tiên bình luận bạn nhé :)

avatar
  Subscribe  
Thông báo khi có
Lập trình Android với Kotlin: Ứng dụng máy tính đơn giản
Tạo project ứng dụng HelloWorld với Kotlin trên Android Studio
Tài liệu, giáo trình học Android, Web với ngôn ngữ lập trình Kotlin
Kotlin trở thành ngôn ngữ chính thức để lập trình Android
Bạn hay gặp lỗi với Tomcat ServerXem cách fix
+