Java

Lấy địa chỉ nơi lưu file tạm trong Java

Khi bạn tạo file tạm trong Java, bạn biết nó được lưu ở đâu trong ổ đĩa máy tính chứ?

Lấy địa chỉ nơi lưu file tạm trong Java

File tạm trong Java

Chưa biết thì giờ biết bạn nhé. Để lấy địa chỉ nơi lưu file tạm trong Java, đơn giản bạn chỉ cần dùng phương thức getAbsolutePath() của lớp File.

Ví dụ lấy địa chỉ nơi lưu file tạm

Kết quả

Trên Linux (test trên Linux Mint)

Trên Windows

 

Bình luận Facebook

Bình luận

avatar
  Subscribe  
Thông báo khi có
Lập trình Android với Kotlin: Ứng dụng máy tính đơn giản
Tạo project ứng dụng HelloWorld với Kotlin trên Android Studio
Tài liệu, giáo trình học Android, Web với ngôn ngữ lập trình Kotlin
Kotlin trở thành ngôn ngữ chính thức để lập trình Android
Bạn hay gặp lỗi với Tomcat ServerXem cách fix
+