Chuyển String thành Float, Double trong Java

Trước bài này mình có post một bài giới thiệu các cách chuyển String thành int trong Java. Và bây giờ, mình lại tiếp tục nhưng sẽ là các cách chuyển String thành float, double. Chúng ta cùng vào vấn đề luôn nhé. Để chuyển String thành float hoặc double bạn cũng có thể thực hiện…

HelloWorld trong Java – xem một lần trong đời bạn nhé

HelloWorld là một ví dụ kinh điển mà bạn sẽ phải xem qua một lần trong đời khi muốn học ngôn ngữ nào đó. Ngôn ngữ ở đây là ngôn ngữ lập trình nhá, không phải tiếng Anh, Pháp, Mỹ đâu 🙂 Trong Java thì như thế này /* Tên file: HelloWorld.java Tác giả: ngockhuong.com…

Chuyển String thành Int trong Java

Trong Java, để chuyển dữ liệu kiểu String sang Integer (Số nguyên) bạn có thể thực hiện theo 2 cách. 1. Sử dụng Integer.parseInt() Ví dụ chuyển chuỗi “20” sang kiểu nguyên int (kiểu dữ liệu nguyên thủy) public class ConvertStringToInt { public static void main(String[] args) { String number = “20”; // Khai báo…