Page 7 of 7 1 6 7

Giới thiệu

ngockhuong.com là blog cá nhân, hoạt động với mục đích chia sẻ những kiến thức về lập trình. Chia sẻ có thể mang tính cá nhân trong đó, tuy nhiên đảm bảo chính xác và không sai lệch về nội dung.
Hiện tại sẽ tập trung vào 2 mảng kiến thức chính là Java & Android.
Hi vọng góp được chút ít công sức cho sự phát triển cộng đồng Dev Việt.

DMCA.com Protection Status