Cách nhập dữ liệu từ bàn phím (đọc dữ liệu từ console) trong Java

Trong Java, có 3 cách để nhập dữ liệu từ bàn phím (đọc dữ liệu từ console): Dùng BufferedReader + InputStreamReader (Những phiên bản Java cũ) Dùng Scanner (JDK 1.5) System.console (JDK 1.6) 1. Nhập dữ liệu sử dụng BufferedReader + InputStreamReader Đây là cách truyền thống được dùng từ thời JDK 1.4 trở về trước…

Cách ghi file trong Java sử dụng FileOutputStream

Trong Java, FileOutputStream là class thuộc luồng bytes (bytes stream) được sử dụng để xử lý dữ liệu nhị phân. Để ghi dữ liệu vào file, bạn phải chuyển dữ liệu sang byte rồi mới lưu vào file. Ví dụ ghi file trong Java sử dụng FileOutputStream package com.ngockhuong; import java.io.File; import java.io.FileOutputStream; import java.io.IOException; public…

Xử lý trôi lệnh khi dùng Scanner nhập dữ liệu trong Java

Bạn đang viết một chương trình cho phép nhập dữ liệu từ bàn phím? Bạn sử dụng Scanner để nhập dữ liệu? Vậy bạn có hay gặp lỗi không nhập được dữ liệu mà chưa rõ nguyên nhân. Rất có thể chương trình đã rơi vào tình trạng trôi lệnh mà nhiều người khác (cả…

Cách ghi thêm nội dung vào file trong Java

Để ghi thêm nội dung vào file trong Java, bạn có thể sử dụng constructor 2 tham số FileWriter(file, true) khi khởi tạo đối tượng thuộc lớp FileWriter. 1. Tất cả nội dung sẽ bị ghi đè khi dùng: new FileWriter(file); 2. Giữ nội dung đã có của file và tiếp tục ghi thêm nội…

Cách ghi file trong Java sử dụng BufferedWriter

Bạn đã biết cách đọc file trong Java chưa? Ghi file trong Java thật đơn giản, bạn có thể sử dụng java.io.BufferedWriter ??? Hỏi có liên quan ghê? Há há cái thằng post bài nó học yếu môn Văn kìa? 😀 Đùa bạn tý thôi, mục đích là giới thiệu bài viết cách đọc file trong…

Lấy kích thước file trong Java

Để lấy kích thước file trong Java, bạn có thể sử dụng phương thức File.length(). Phương thức trả về kích thước file với đơn vị byte Ví dụ lấy kích thước file trong Java File muốn kiểm tra dung lượng có tên “java-logo.jpg” (36.4 KB) package com.ngockhuong; import java.io.File; public class FileSizeExample { public static void…

Cách đọc file trong Java sử dụng Scanner

Ở những bài viết trước, tôi đã hướng dẫn các bạn đọc file trong Java sử dụng BufferedInputStream và BufferedReader. Sử dụng BufferedReader là lựa chọn tốt, tốt hơn việc sử dụng BufferedInputStream khi đọc một file, đặc biệt file đó ở dạng Unicode. Trong bài này, tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn cách đọc file trong Java…

Java – In danh sách địa chỉ file và thư mục trong một thư mục khác

Để in danh sách địa chỉ file và thư mục trong một thư mục khác chúng ta phải duyệt qua lần lượt các file trong thư mục mẹ, và các file trong thư mục con theo phương pháp đệ quy. Địa chỉ file và thư mục ở đây là đường dẫn tuyệt đối của file,…

Cách đọc file trong Java sử dụng BufferedInputStream

Để đọc file trong Java bạn có rất nhiều cách để lựa chọn. Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng luồng byte để đọc dữ liệu dưới dạng nhị phân. (luồng byte thường sử dụng để đọc dữ liệu kiểu nguyên thủy và kiểu dữ liệu đối tượng) Hai class đại…

Cách đọc file trong Java sử dụng BufferedReader

Bạn có nhiều lựa chọn về cách đọc file trong Java tuy nhiên trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách hay sử dụng nhất để đọc một file. Đó là sử dụng java.io.BufferedReader. BufferedReader là class được xây dựng trong cấu trúc các class xuất nhập dữ liệu theo luồng ký tự…

Chuyển Date thành Timestamp và Timestamp thành Date trong Java

Có đôi lúc với những yêu cầu gay gắt của khách hàng hay đơn giản là bài tập hoóc búa của một ông thầy nào đó cho bạn: Chuyển Date thành Timestamp và Timestamp thành Date trong Java Date ở đây là class thuộc gói java.util (java.util.Date) Timestamp là class thuộc gói java.sql (java.sql.Timestamp) Tại sao phải…

Cách lấy địa chỉ thư mục Java Project đang làm việc trong Java

Có khi nào trong một bài tập hay một dự án nào đó bạn cần lấy địa chỉ thư mục Java Project đang làm việc. Đơn giản muốn biết thư mục đó có địa chỉ thế nào để tiện cho việc debug code hoặc xử lý các vấn đề liên quan đến File. Để lấy…