Xem đường dẫn thư mục đang làm việc trên terminal Linux/Unix

Xem đường dẫn thư mục đang làm việc trên terminal Linux/Unix

Bạn đang thao tác với terminal. Bạn đang “lạc trôi” với các lệnh linux. Bạn gõ “cd” một hồi và không thể xác định phương hướng được nữa. Đã đến lúc xem đường dẫn thư mục đang làm việc trên terminal Linux/Unix. Tại sao ư? Biết được đường dẫn hay địa chỉ thư mục mà […]

Continue reading


Bài tập Pascal – Tìm giá trị lớn nhất trong mảng một chiều

Bài tập Pascal – Tìm giá trị lớn nhất trong mảng một chiều

Tìm giá trị lớn nhất trong mảng một chiều là một ví dụ phổ biến khi học về mảng trong Pascal. Đề bài Viết chương trình tìm giá trị lớn nhất của một mảng chứa các số nguyên gồm N phần tử. Phân tích – Cho số lớn nhất là số đầu tiên: Max:=a[1]. – […]

Continue reading


Bài tập Java: Kiểm tra một chuỗi chứa nội dung của chuỗi khác không?

Bài tập Java: Kiểm tra một chuỗi chứa nội dung của chuỗi khác không?

Đề bài: Kiểm tra một chuỗi chứa nội dung của chuỗi khác không? Phân tích: Kiểm tra một chuỗi chứa nội dung của chuỗi khác không Chuỗi A có nội dung “anh yêu em hơn yêu java”, chuỗi B có nội dung “java”. Vậy chuỗi A chứa chuỗi B hay chuỗi B nằm trong chuỗi […]

Continue reading


Tìm hiểu mô hình MVC (Model – View – Controller) khi lập trình web với Java

Tìm hiểu mô hình MVC (Model – View – Controller) khi lập trình web với Java

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu sơ qua về mô hình MVC (Model – View – Controller) trong thiết kế ứng dụng Java nói chung và trong lập trình web với Java nói riêng. Những hướng dẫn ở đây chỉ mang tính định hướng để các bạn biết về mô hình MVC, nó […]

Continue reading


Trang 3 trên 912345...Trang cuối »