Bài tập Javacore: Viết chương trình vẽ hình tam giác đặc bằng số – Bài 1

Đề bài: Viết chương trình vẽ hình tam giác đặc bằng số (hình mẫu bên dưới). Kiến thức cần nắm – Vòng lặp For trong Java – Nhập dữ liệu từ bàn phím sử dụng Scanner Phân tích Trước tiên, các bạn cần xem kỹ hình mẫu và đưa ra nhận xét chung về các…

Xem đường dẫn thư mục đang làm việc trên terminal Linux/Unix

Bạn đang thao tác với terminal. Bạn đang “lạc trôi” với các lệnh linux. Bạn gõ “cd” một hồi và không thể xác định phương hướng được nữa. Đã đến lúc xem đường dẫn thư mục đang làm việc trên terminal Linux/Unix. Tại sao ư? Biết được đường dẫn hay địa chỉ thư mục mà…

Bài tập Pascal – Tìm giá trị lớn nhất trong mảng một chiều

Tìm giá trị lớn nhất trong mảng một chiều là một ví dụ phổ biến khi học về mảng trong Pascal. Đề bài Viết chương trình tìm giá trị lớn nhất của một mảng chứa các số nguyên gồm N phần tử. Phân tích – Cho số lớn nhất là số đầu tiên: Max:=a[1]. –…

Cài Free Pascal trên Ubuntu (How to install Free Pascal on Ubuntu)

Free Pascal là gì? Free Pascal là một trình biên dịch dành cho ngôn ngữ pascal. Hỗ trợ đa nền tảng (Windows, Linux, Mac OS,…) Cài Free Pascal trên Ubuntu Để cài đặt Free Pascal trên Ubuntu, bạn có thể tải về bản cài đặt tại link sau: Download Free Pascal Hoặc mở terminal (Ctrl…

Bài tập Java: Vị trí tương đối của một điểm so với đường tròn

Bài tập xác định vị trí tương đối của một điểm so với đường tròn. Đề bài Cho 1 điểm A có tọa độ (xA;yA), đường tròn tâm O có tọa độ (xO;yO) và bán kính r. Input: Tọa độ điểm A, tâm O và r. Output: Vị trí điểm A so với đường tròn…

Bài tập Java: So sánh nội dung hai chuỗi String

Đề bài: So sánh nội dung hai chuỗi String Phân tích Chuỗi Em có nội dung “Em yêu anh”, chuỗi Anh cũng lại có nội dung “Em yêu anh”. Kết luận rằng Anh không yêu em (Yêu thì phải đáp “Anh cũng yêu em” chứ 😀 ). Đùa chút thôi, phải gọi là 2 chuỗi…

Bài tập Java: Kiểm tra một chuỗi chứa nội dung của chuỗi khác không?

Đề bài: Kiểm tra một chuỗi chứa nội dung của chuỗi khác không? Phân tích: Kiểm tra một chuỗi chứa nội dung của chuỗi khác không Chuỗi A có nội dung “anh yêu em hơn yêu java”, chuỗi B có nội dung “java”. Vậy chuỗi A chứa chuỗi B hay chuỗi B nằm trong chuỗi…

Tạo Java web project mẫu theo mô hình MVC

Chúng ta đã tìm hiểu sơ qua về mô hình MVC (Model – View – Controller) trong bài viết trước. Mình cũng đã giới thiệu về MVC áp dụng vào Java web như thế nào rồi. Vậy bây giờ như những gì đã hứa, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo Java web project…

Tìm hiểu mô hình MVC (Model – View – Controller) khi lập trình web với Java

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu sơ qua về mô hình MVC (Model – View – Controller) trong thiết kế ứng dụng Java nói chung và trong lập trình web với Java nói riêng. Những hướng dẫn ở đây chỉ mang tính định hướng để các bạn biết về mô hình MVC, nó…

Bài tập Java: Nối một chuỗi vào cuối chuỗi khác

Đề bài: Nối một chuỗi vào cuối chuỗi khác. Phân tích Ngoài cách sử dụng toán tử cộng để nối 2 chuỗi lại với nhau thì bạn có thể sử dụng phương thức concat() của lớp String để thay thế. [alert-note] Phương thức: public String concat(String str) Phương thức này có chức năng nối chuỗi “str”…

Bài tập Java: So sánh hai chuỗi ký tự không phân biệt chữ hoa chữ thường (theo mã Ascii)

Đề bài: So sánh hai chuỗi ký tự không phân biệt chữ hoa chữ thường (theo mã Ascii). Phân tích Đề bài này phải gọi là gần giống hệt với bài: So sánh hai chuỗi ký tự (theo mã Ascii), bạn có thể xem qua nhé (mình khuyên là nên xem qua trước 😀 )….