Các bài viết với từ khóa: Java

Tổng hợp những bài viết Java cơ bản, Java nâng cao. Lập trình viên Java giỏi không bao giờ thất nghiệp

Cách ghi dữ liệu vào file tạm (temporary file) trong Java

Nếu bạn chưa biết cách tạo file tạm trong Java, bạn có thể tham khảo bài viết: Cách tạo file tạm trong Java rồi hãy tiếp tục với cách ghi dữ liệu vào file tạm nhé. Thực ra, cách ghi file tạm không khác gì với cách ghi file thông thường, bạn có thể áp…

Cách xóa file tạm (temporary file) trong Java

Bạn đã biết cách tạo file tạm trong Java chưa? Mình đã có hướng dẫn kèm theo định nghĩa file tạm là gì rồi. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn bạn cách xóa file tạm (temporary file) trong Java. File tạm là file tạm thời dùng để lưu các dữ liệu ít quan trọng,…

Cách tạo file tạm (temporary file) trong Java

Để tạo file tạm (temporary file) trong Java, bạn có thể dùng phương thức createTempFile() của lớp File. [alert-note] File tạm là gì? File tạm là file được tạo ra tạm thời bởi các chương trình, ứng dụng,…trên các thiết bị (các thiết bị này có khả năng lưu file) để lưu trữ dữ liệu tạm thời,…

Cách gán nội dung file vào biến trong Java

Khi nói đến đọc file trong Java thì mọi người nghĩ ngay việc dùng BufferedReader, BufferedInputStream hoặc Scanner. Rồi nếu đặt ra bài toán là đọc nội dung hay gán nội dung file vào biến thì mọi người vẫn sử dụng các cách đọc file kia sau đó cộng chuỗi lại theo dòng (đọc xong một…

Chuyển String thành InputStream trong Java

Dưới đây là ví dụ đơn giản chuyển String thành InputStream trong Java. Sau khi chuyển xong sẽ dùng BufferedReader để đọc và hiển thị dữ liệu từ InputStream. Ví dụ chuyển String thành InputStream package com.ngockhuong; import java.io.BufferedReader; import java.io.ByteArrayInputStream; import java.io.IOException; import java.io.InputStream; import java.io.InputStreamReader; public class StringToInputStreamExample { public static void main(String[] args)…

Chuyển InputStream thành String trong Java

Trong Java, để chuyển InputStream thành String bạn có thể kết hợp sử dụng BufferedReader và InputStreamReader Ví dụ chuyển InputStream thành String package com.ngockhuong; import java.io.BufferedReader; import java.io.ByteArrayInputStream; import java.io.IOException; import java.io.InputStream; import java.io.InputStreamReader; public class InputStreamToStringExample { public static void main(String[] args) throws IOException { // khởi tạo đối tượng InputStream InputStream is =…

Java I/O Tutorials

Tổng hợp những kiến thức cần thiết về nhập, xuất dữ liệu, file, thư mục,.. trong Java. Java I/O Tutorials sẽ luôn cập nhập những kiến thức, bài viết mới nhất. Bạn có thể bookmark tutorial này để xem lại khi cần nhé. Chúc bạn học tốt Java I/O 🙂 File Danh sách bài viết…

Cách nhập dữ liệu từ bàn phím (đọc dữ liệu từ console) trong Java

Trong Java, có 3 cách để nhập dữ liệu từ bàn phím (đọc dữ liệu từ console): Dùng BufferedReader + InputStreamReader (Những phiên bản Java cũ) Dùng Scanner (JDK 1.5) System.console (JDK 1.6) 1. Nhập dữ liệu sử dụng BufferedReader + InputStreamReader Đây là cách truyền thống được dùng từ thời JDK 1.4 trở về trước…

Cách ghi file trong Java sử dụng FileOutputStream

Trong Java, FileOutputStream là class thuộc luồng bytes (bytes stream) được sử dụng để xử lý dữ liệu nhị phân. Để ghi dữ liệu vào file, bạn phải chuyển dữ liệu sang byte rồi mới lưu vào file. Ví dụ ghi file trong Java sử dụng FileOutputStream package com.ngockhuong; import java.io.File; import java.io.FileOutputStream; import java.io.IOException; public…

Xử lý trôi lệnh khi dùng Scanner nhập dữ liệu trong Java

Bạn đang viết một chương trình cho phép nhập dữ liệu từ bàn phím? Bạn sử dụng Scanner để nhập dữ liệu? Vậy bạn có hay gặp lỗi không nhập được dữ liệu mà chưa rõ nguyên nhân. Rất có thể chương trình đã rơi vào tình trạng trôi lệnh mà nhiều người khác (cả…

Cách ghi thêm nội dung vào file trong Java

Để ghi thêm nội dung vào file trong Java, bạn có thể sử dụng constructor 2 tham số FileWriter(file, true) khi khởi tạo đối tượng thuộc lớp FileWriter. 1. Tất cả nội dung sẽ bị ghi đè khi dùng: new FileWriter(file); 2. Giữ nội dung đã có của file và tiếp tục ghi thêm nội…

Cách ghi file trong Java sử dụng BufferedWriter

Bạn đã biết cách đọc file trong Java chưa? Ghi file trong Java thật đơn giản, bạn có thể sử dụng java.io.BufferedWriter ??? Hỏi có liên quan ghê? Há há cái thằng post bài nó học yếu môn Văn kìa? 😀 Đùa bạn tý thôi, mục đích là giới thiệu bài viết cách đọc file trong…